Activitati

Stagiile de practica in IS-uri vor fi desfasurate in conformitate cu Legea Învatamântului nr. 84/1995, Legea nr. 258/2007, privind practica elevilor si studentilor si regulamentele interne ale organizatorului de practica: Regulamentul privind activitatea didactica pentru programele de licenta de trei ani si Regulamentul privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de licenta. Stagiile de pregătire practica a studentilor vor avea la baza Conventiile cadru privind efectuarea stagiului de pregatire practica incheiate in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3955 din 09 mai 2008. Practica de specialitate a studentilor este prevazuta in curricula universitara in anul doi sau trei de studii, ca un stagiu compact de trei saptamani. In proiect, aceasta va dura 4 luni, dat fiind faptul ca se desfasora in IS-uri. Ea se încheie cu un proiect sau raport de practica. Practica de specialitate este disciplina obligatorie. Aceasta se desfasoara la organizatii din domeniul productiei, comertului si serviciilor, la banci si alte organizatii ale pietei financiare si de capital, la institute de cercetari de profil, la institutii ale administratiei publice centrale sau locale sau în alte organizatii cu personalitate juridica din tara sau strainatate.

Pentru primele 6 saptamani ale unui modul, studentii si masteranzii vor participa la cursuri care se vor tine sub forma de seminarii, 5 zile, 4 ore pe zi, in domeniile:

1) management si strategie de afaceri (1 trainer P3), 2) finantarea afacerilor (1 trainer S) /energie (1 trainer P3), 3) contabilitate si finantele firmei (1 trainer P2), 4) legislatia societatilor comerciale (1 trainer P2), 5) antreprenoriat inovativ si intraprenoriat (1 trainer P3). Cele 120 persoane pe val de IS se impart in 5 grupe.

Desfasurarea de catre studenti a activitatilor practice de simulare sub indrumarea tutorilor si a masteranzilor va avea loc in urmatoarele 2 luni si jumatate ale stagiului de practica. Organizare activitate: membrii IS-ului vor avea  o intalnire saptamanala de coordonare cu tutorele (2 ore), in care se stabileste si planul de lucru pe saptamana respectiva, 5 ore/saptamana activitati de tutoriat face to face, 5 ore tutoriat prin e/mail, platforma electronica.  Ultima sedinta din luna este sedinta de raportare a activitatii din partea conducerii IS, aprobata de tutorele responsabil.