Proiectul are ca obiectiv general crearea unei retele integrate, regionale, de intreprinderi simulate (IS) pentru dezvoltarea aptitudinilor profesionale si imbunatatirea insertiei pe piata muncii a 360 de studentil si masteranzi cu profil economic pe baza unui parteneriat intre universitate, intreprinderi reale si un institut de cercetare.

Acestea contribuie la dezvoltarea capitalului uman si, in consecinta,  cresterea competitivitatii. Proiectul coreleaza educatia universitara cu piata muncii, prin crearea unor parteneriate intre universitate si jucatori din economia reala.

Prin crearea acestei reţele se va dezvolta un sistem propriu de predare – învăţare practică integrat, replicabil şi adaptabil şi în alte domenii de educaţie. Intreprinderile simulate din reţeaua creată vor oferi condiţii pentru familiarizarea studenţilor cu: limbajul de afaceri, operaţiuni şi procese economice similare mediului real de afaceri. Acestea, coroborate cu dezvoltarea unui parteneriat strategic, universitate - întreprindere reală - entităţi de cercetare, vor asigura premisele creşterii gradului de ocupare pentru tineri. 

Proiectul are urmatoarele obiective specifice: promovarea calitatii sistemului de educatie prin aceea ca acesta devine mai racordat la piata muncii prin colaborarea cu mediul privat de afaceri si cercetare, faciliteaza insertia a 360 de tineri pe piata muncii prin faptul ca dobandesc aptitudini antreprenoariale  si de lucru intr-o firma, contribuie la o piata a muncii moderne, prin aceea ca tinerii ce fac practica in IS-uri vor fi pusi la curent cu ultimele abordari, metode si tehnici  de lucru utilizate in domeniile de activitate respective.